Peale matuseid

Haua kujundamine ja hooldus

Kaunis haud näitab lugupidamist lahkunute vastu. Kui matmise ajal ei olnud mahti mõelda haua kujundusele, siis jõuab seda rahulikult teha ka hiljem. Kalmistul on sageli aga ka oma nõuded ja tingimused, mida tuleb täita. Eemaldage närtsinud lilled ja tühjad küünlatopsid ning hauale langenud lehed. Tavaliselt vajub liiv hauakääpal kokku talvega, seda võib aga juba varem laiali lükkama hakata. *Hauapiirded. Enam ei tohi teha hauapiirdeid keevitatud metallist – rajatised peavad olema vajaduselt lihtsalt eemaldatavad. Nüüd võib neid teha puidust, moodulitena kivimist või sepisest. *Hauakate. Enamik kalmistuid asub liivapinnasel – seda on ka lihtsam hooldada ning lehti-okkaid ära riisuda. Tavaliselt veetakse rehaga liivale ka jooned. Kasutatakse ka graniitkillustikku, mis mõjub väärikalt aga on kallim. Seda on olemas erinevas suurused ja värvitoonis. Mida suurem fraktsioon, seda keerulisem hooldada ja lehti-okkaid riisuda. Mõnikord kaetakse haud ka plaatidega. Tasub aga teada, et liivane pinnas mängib ja nii võivad plaadid murduda raskuse all. Muru kalmistul väga kasvada ei taha ning nõuab regulaarset ja tihedamat hooldust. *Hauakivi. Enamasti saavad hauakivid valmis ka matusteks, suuremate ja keerulisematega võib pisut rohkem aega minna. Aastakümnete jooksul tuhmunud kivid võib kas puhastada ja uuendada või uued tellida. Vanad kivid maetakse sel juhul uue alla kirjaga allapoole. Peale mõlema vanema lahkumist võib tellida ka suure hauakivi mõlema nimega või perele ühise. Aitame teid sobiva hauakivi suuruse, kujunduse ja sõnastuse valimisel – meistrid asuvad Pärnu Krematooriumis. *Taimed. Liivasel pinnal kuivavad taimed kiiresti, seega tuleks rajada taimede istutamiseks peenravaibaga vooderdatud ja mullaga täidetud istutusaugud. Hauale võib valida nii rohelisi taimi kui püsililli, arvestades varju ja taimede valgusenõudlikkust või suvelilli. Püsilillede liigi võib valida ka lahkunu sünnipäeva järgi, et ta just sel ajal õitseks. Kunstlilled üldjuhul kalmistule ei sobi. Kasutada võib ka väiksemaid ilupuuvorme, eriti igihaljaid. Taim ei tohiks kasvada suuremaks kui 1 m². Põõsaste puhul arvestage nende pügamisvajadusega. Küsi nõu ja hinnapakkumist haudade kujundamisele ja hooldusele Pärnu Krematooriumilt. Kui endal ei ole mahti kaugelt tulla, aitame ka küünalde panemisega tähtpäevadeks.

Pärimine

Pea kõigist jääb siia ilma midagi maha. Pärida saab nii seaduse alusel kui pärandaja tahtel – testamendiga on võimalik ise määrata kellele mis peaks jääma. Igaüks aga ei pea vajalikuks testamenti teha. Registreerimata ehk rahvakeeli vabaabielu elukaaslane ei ole seadusjärgsete pärijate ringis, samuti ei kuulu talle osa ühisest eluasemest kui eluase on teise kaaslase nimel. Sellisel juhul on oluline teha testament, kus määrata ka elukaaslane üheks pärijaks või vormistada kinnistu nii, et kummalegi kuulub näiteks pool eluasemest. Üks võimalus on koostada ühine testament, mis jätab ühe abikaasa surma puhul vara ajutiselt teisele poolele ja alles teise abikaasa surma puhul pärivad vara lapsed. Notariga saab kõik soovid läbi rääkida ja koostada just sellise testamendi, mis vastab inimese tahtele. Seaduse järgi pärivad vara abikaasa ja lapsed. Abielus olnud abikaasade puhul pärib testamendi puudumisel abikaasa võrdselt koos lastega sealjuures ei saa abikaasa pärida vähem kui neljandik varast. Kui pärandajal lapsi või lapselapsi ei ole, pärib abikaasa koos teise ringi alanejatega sugulastega, kusjuures abikaasa pärandiks on pool varast. Kui esimese ja teise ringi pärijad puuduvad, pärib abikaasa kogu pärandi. Sugulased pärivad kolmes järjekorras. Järgmise järjekorra sugulased alles siis kui eelmises ringis pärijaid ei olnud või pärija loobus pärandist. Esimeses järjekorras pärivad lapsed (nii bioloogilised kui lapsendatud). Kui pärandajal lapsi või lapselapsi ei ole, pärivad teise järjekorra pärijad, kelleks on pärandaja vanemad ja nende alanejad ehk pärandaja vennad-õed, poolvennad-poolõed. Kui ei ole ka teise järjekorra pärijaid, asuvad pärima kolmanda järjekorra pärijad ehk vanavanemad ja nende alanejad ehk pärandaja onud-tädid ja nende lapsed. Pärimine on automaatne. Kui pärandit ei soovita vastu võtta, tuleb kolme kuu jooksul peale surma teha vastav avaldus notarile. Kui pole kindel, kas päritava vara juures ületavad kohustused vara, on võimalik enne pärandi vastuvõtmist või loobumist teha pärandvara inventuur. Pärandist loobumise korral tuleb aga arvestada, et järjekord läheb edasi järgmise ringi pärijatele – kui loobub abikaasa või laps, läheb edasi pärimisõigus nende lastele ja lastelastele ja nii edasi, sel juhul peavad „ahela katkestamiseks“ loobuma ka kõik järgmised. Nii testamendi koostamise kui pärimisprotsessiga tegelevad notarid. Pärimismenetluse algatamiseks ja pärimistunnistuse saamiseks tuleb sobiva notari juures aeg kokku leppida, kes kogu protsessi tutvustab, vastavad järelepäringud registritesse teeb ja pärimismenetlusega tegeleb. Pärnumaa notarite kontaktid leiate SIIT. Usutakse, et inimese hing rändab maa peal veel 40 päeva peale surma. Alles peale seda on kohane hakata mõtlema maise vara jaotamisele.

Edasi hakkama saamine

Edasi hakkama saamine Kui lahkunu oli peres see, kes nii majandamise kui arvetega peamiselt tegeles, võivad lisaks leinatundele esimesed kuud ilma temata eriti keerulised olla. Järgmised sammud aitavad sul olukorraga toime tulla ja vajalikke toiminguid meeles pidada.

  • Arvete maksmine. Kogu arved kokku, tee nimekiri kellele tuleb regulaarseid makseid teha, maksa arved õigeaegselt või määra otsekorraldused pangas. Kui arved olid kaaslase nimel, palu kontaktid muuta.
  • Lepingud. Kontrolli, et lõpetaksid või teeksid ümber kaaslase nimel olnud lepingud – nii üüri, telefoni, interneti, telekanalid kui elektrilepingud.
  • Krediitkaardid ja laenud. Tee nimekiri laenudest ja võlgadest, kohtu pangaga kontrollimaks võlgnevusi ja nende tagasimaksmist ning kas kaaslasel oli ehk laenukaitse- või mingit muud kindlustust võimalike õnnetuste puhul toime tulemiseks.
  • Kodune eelarve. Püüa vastata kolmele küsimusele – kui suur on sissetulek, palju ja millele kulutad? Vaata üle oma kulud-tulud ning planeeri oma järgmiste kuude eelarve. Sulle on abiks http://www.minuraha.ee/pere-eelarve/. Võib-olla pead oma kulusid kokku hoidma – leidma soodsama telefonipaketi vms. Oma kodu on kallis aga kui eluase jääb üksi suureks ja kalliks üleval pidada, kaalu kolimist väiksemasse või soodsamasse.
  • Toetused. Kui tuludest ei piisa hakkama saamiseks, ära häbene, vaid pöördu oma elukohajärgsesse omavalitsusse abi ja nõu saamiseks. Olemas on erinevaid toimetulekutoetusi, mis aitavad eluaseme- ja küttekuludega toime tulla. Alates 2017 hakkavad üksi elavad vanaduspensioniealised inimesed saama pensionäritoetust 115 € üks kord aastas tingimusel, et nende pension jääb seisuga 1.04.2017 alla 470€. Toetust makstakse automaatselt. Esimest korda makstakse toetust 2017.aasta oktoobris.
  • Pärandiasjad. Peale kaaslase surma on vara omandisuhe veel keeruline – mis on ühisvara, mis kaaslase nimel, millega ei tohi veel tehinguid teha. Vaata täpsemalt peatükist Pärimine ning küsi nõu notarilt.
Leinaga toimetulek

Pole olemas õiget või valet viisi leinamiseks – igaüks teeb seda omal moel. Lahkunuga hüvastijätmine on abiks leinaga toimetulemisel. Seega olenemata raskusest hinges ja lahti rebitud haavadest või solvumistest, ära jäta kasutamata võimalust andestada ja lahkunuga hüvasti jätta. Aeg parandab haavad. Anna endale aega – lähedase kaotusega harjumisega võib minna terve aasta. Ja mõnikord võib olla väga valus. Sellistel hetkedel süüta küünal ja räägi temaga ning mõtle, et ta kuuleb sind. Tea, et lein kestab etappidena ning see on loomulik tunda sel ajal erinevaid tundeid – kurbust ja isegi viha (nii enda, lahkunu, matusekorraldaja, pereliikmete jne vastu). See on normaalne ja ülesaamine võtab aega. Ela päev korraga, lase endal tunda erinevaid tundeid, ole endaga kannatlik ja lase protsessil liikuda. Samuti võib leina pikendada urni hoidmine kodus. Hingehoidjad on arvamusel, et lein ei saa lõppeda enne, kui kadunu põrm on leidnud koha viimses puhkepaigas. Kui oled leinaprotsessi kinni jäänud, ära karda pöörduda terapeudi poole – rääkimine aitab sind edasi. Tea, et sa ei ole üksi – iga pere on kunagi kellegi kaotanud.